asdas

ADANA SEÇ ÖZEL BAŞKEN İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ; 2005 yılından bu yana sağlığa ve insan hayatına önem verenlerin, eğitimine katkıda bulunarak; yaşam kurtarmak ve yaşam kalitesini artırmak amacı ile kurulmuştur.

ADANA SEÇ ÖZEL BAŞKEN İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ; 2005 yılı itibariyle yaklaşık 15.000’in üstünde kişinin İlk Yardım konusunda deneyimli ve bilgili olmasına yönelik Temel İlk Yardım Eğitimi verilmesine yardımcı olmuştur.

ADANA SEÇ ÖZEL BAŞKEN İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ Olarak Hedeflerimiz:

1 – Toplumun her kesimine İlk yardım eğitimlerinin verilmesini sağlamak ve özellikle olağan üstü olaylar için hazır ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

2 – Özellikle okullarda İlk yardım eğitimlerinin ders olarak anlatılması için gerekli olan her türlü girişimlerde bulunmak.

3 – Ülkemizde İlk yardım eğitimlerini Uluslararası düzeye getirmek için İlkyardım Eğitmeni yetiştiren bir merkez haline gelmek.

4 – Toplumumuzun her kesimine yaygın, etkin, çağdaş bir şekilde sağlığa ve insan hayatına önem veren kişi, kurum ve kamuya uluslararası standartlarda her türlü İlk yardım ve Acil yardım hizmeti sunmaktır.

5 – Uluslararası standartlarda İlk yardım ve Acil yardım hizmetlerinin ülkemize yerleştirilmesini, gelişmesini ve etkin bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak.