HİJYEN EĞİTİMİ

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır.


HİJYEN

 • Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır.
 • Aynı zamanda birey ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesini hedefler.
 • Yaşamın verimli, sağlıklı düzeyde uzun süre devamı için sağlıkla ilgili bilgileri bir sentez halinde uygular.

Kelime olarak “sağlam’’, “sağlıklı’’ anlamına gelir. İlk olarak Yunanlılar kullanmıştır.

 1. Sosyal Hijyen
 2. Çalışma Hijyeni
 3. Okul Hijyeni
 4. Çevre Hijyeni
 5. Kişisel Hijyen

HİJYEN UYGULAMALARININ AMAÇLARI

 1. Vücuttan salgılanan salgıları, atıkları ve mikroorganizmaları uzaklaştırmak
 2. Bireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gevşemesini sağlamak
 3. Kas gerilimini azaltmak
 4. Vücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) gidermek

TANIMLAMALAR


HASTALIK

Herhangi bir nedenle kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyiliğini yitirmesidir.

BULAŞICI HASTALIK

Bir hastalığın, insandan insana ya da hayvandan insana herhangi bir yolla bulaşma niteliği taşımasıdır.

SALGIN

Bir bulaşıcı hastalığın, belirli zaman ve normal ölçüler içinde beklenenden daha çok sayıda görülmesi ya da o toplumda daha önce hiç görülmeyen bir hastalığın tek bir vaka bile olsa ortaya çıkmasıdır.

HİJYEN

Ortamı insan sağlığına zarar verebilecek tüm etmenlerden arındırmak için yapılan uygulamalardır.

BULAŞMA (KONTAMİNASYON)

Temiz olan bir ortama herhangi bir yolla kir ve/veya mikroorganizmaların bulaşmasıdır. (Kimyasal ve Mikrobiyal)

TEMİZLİK

Ortamdaki gözle görünen kirlerin uzaklaştırılmasıdır.

DEZENFEKSİYON

Mikroorganizmaların insan sağlığına zarar vermeyecek seviyeye indirilmesidir.

MİKROORGANİZMA

Gözle görülemeyen canlı varlık.

TEMİZLİK + DEZENFEKSİYON (SANİTASYON)

İnsan sağlığı üzerine doğrudan ve dolaylı olarak etki ederek sağlığı bozan ve devamlı etkileri altında tutan etmenleri azaltmak ve yok etmek için yapılan işlemlerdir. TEMİZLİK+DEZENFEKSİYON birbiri ardına yapılmalıdır.


SIK SORULAN SORULAR


EĞİTİMİN AMACI: Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme halinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

YETERLİLİK: Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde çalışanlar, insani tüketim amaçlı sular ile doğal minarelli suların üretimini yapan iş yerlerinde, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, döğme ve piercing, yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları vb. yerleri, otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler, komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ: 1 Gün 8 Saat

KATILIMCI SAYISI: En az 12 En fazla 20 kişi ve üzeri

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ: Sınırsız.

GEREKLİ EVRAKLAR: TC Kimlik Fotokopisi ve Diploma Fotokopisi